459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Pálení žáhy, pyróza, gastroesofageální choroba

Popis pálení žáhy

Fyziologie (jak to má fungovat)

Jakmile polkneme, otevře se horní jícnový svěrač a sousto je posunováno jícnem k dolnímu jícnovému svěrači (kardie), za kterým je žaludek.

I u zdravého člověka dochází ke zpětnému toku ze žaludku, který si však neuvědomujeme. Díky gravitaci, posouvání soust svalovinou jícnu a neustálým polykáním slin je natrávená potrava vracena zpět do žaludku.

Obrázek jícnový svěrač, kardie

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Pálení žáhy (pyróza) je způsobena proniknutím žaludečního obsahu zpět do jícnu (refluxní ezofagitida).

Pálení v jícnu způsobuje kyselina chlorovodíková, protože v jícnu není tak odolná sliznice (výstelka), jako v žaludku.

Obrázek Pálení žáhy – pyróza

Příčiny

Další možné příčiny

Příznaky – klinický obraz

Pálení žáhy se vyznačuje kyselou chutí v ústech, pálivou bolestí na hrudi, kašlem, chrapotem, zápachem z úst, říháním, krkáním.
Zpětný tok natrávené potravy (regurgitace) může způsobovat opakovaně zánět hrtanu, zápal plic, bronchiektázii.

Může souviset s jinou nemocí

Příznaky pálivé bolesti na hrudi by mohly být zaměnitelné za:

  • infarkt myokardu a angina pectoris (svíravá bolest na hrudi vystřelující z hrudi do levé ruky či zad, obtížné dýchání, pocení)
  • rakovina jícnu (únava, pocení, teplota, nechutenství, hubnutí, potíže s polykáním, bolest v krku, pocit předmětu v krku)
  • gastroduodenálních vřed (bolest břicha, nevolnost, zvracení, nechutenství, pocit plnosti, bolest hlavy, zápach úst, krev ve stolici)

Komplikace

Dlouhodobý zpětný tok tráveniny do jícnu způsobí změnu sliznice jícnu (Barrettův jícen). Jednoduše řečeno jícen má citlivou sliznici, a tak se změní na sliznici odolnější, podobnou sliznici střeva. Tato změna sliznice jícnu je vnímána jako rizikový faktor rakoviny jícnu.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Pomoci může změna stravovacích návyků (zdravá výživa), útlum přejídání se. Bohužel řada z nás raději volí léky na zmírnění nemoci a v zajídání pokračujeme i přes varovní signály těla.

Léky

Moderní medicína léčí zpětný tok ze žaludku podáním léků na snížení tvorby kyseliny chlorovodíkové (HCl), čímž sníží leptavost do jícnu se dostávajících látek. Léky k tomu používané jsou antacida na snížení žaludeční kyselosti (patří mezi ně inhibitory protonové pumpy, H2 antihistaminika).
Také léky na zrychlení peristaltiky (pohybu potravy) ve trávicím ústrojí (prokinetika).

Byliny

Potraviny

(Informační zdroje stránky)